StrongRecovery

Odzyskaj utracone dane w większości przypadków!

Jedyne w swoim rodzaju oprogramowanie,
które może uratować Ci życie, gdy straciłeś ważny plik!

  • Wersja Testowa

  • 3 pliki na próbę

  • o rozmiarze do 1 GB

Pobierz StrongRecovery - Program do Odzyskiwania Danych
Odzyskaj swoje dane z obrazu dysku, utwórz obraz dysku

Tworzenie Obrazu Dysku

Jak stworzyć Obraz Dysku? Zastosowanie Pliku Obrazu w Praktyce


Wstęp

Obraz dysku lub obraz nośnika, to wierna kopia danych dysku. Kopia taka jest najczęściej plikiem (plik obrazu / image file), może to być również wierna kopia wszystkich danych, które są zgrane na inny dysk / dysk docelowy (pojemność takiego dysku musi być przynajmniej równa pojemności dysku, którego kopię chcemy zrobić).

Tworzenie obrazu dysku w praktyce oznacza zgrywanie wszystkich bloków danych (sektorów) do tego obrazu. Obrazem dysku nie będzie skopiowanie wszystkich plików i katalogów na inny (pusty) dysk. Jeśli chce się zrobić wierną kopię dysku, powinno się zrobić właśnie obraz dysku. Można użyć w tym celu specjalnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych (backups) lub programów do odzyskiwania danych.

Niektóre programy pozwalają na tworzenie obrazów o własnym formacie (skompresowane pliki kopii zapasowej / compressed backups) celem zmniejszenia ich rozmiaru. O ile taki obraz może być użyteczny pod kątem robienia kopii zapasowej i ewentualnego przywracania danych z tej kopii, to otworzenie takiego formatu w programie do odzyskiwania danych lub w innym programie może być już niemożliwe (format nie będzie obsługiwany). Kopie zapasowe, które są skompresowane dodatkowo niosą za sobą ryzyko niepowodzenia wykorzystania takich kopii w razie ich uszkodzenia. Jednym z takich formatów jest Acronis TrueImage. Pomocnym rozwiązaniem w przypadku uszkodzenia takiej kopii może być aplikacja MultiExtractor, którą można otworzyć obraz, celem przeskanowania jego zawartości (wszystko w trybie RAW).

W dalszej części artykułu dowiesz się jak krok po kroku utworzyć obraz w StrongRecovery oraz co można robić z takim plikiem.
Krok 1

Po uruchomieniu programu (w oknie wyboru dysku) szukamy dysk, którego obraz chcemy wykonać (może to być partycja lub dysk fizyczny / cały dysk twardy). Klikając prawym na dysk w menu podręcznym pojawia się nam opcja „utwórz obraz” (wybieramy ją):


Tworzenie Obrazu Dysku - Okno Startowe

Krok 2

Teraz wystarczy wybrać lokalizację, do której ma zostać zapisany plik obrazu, program nadaje domyślną nazwę na podstawie danych o dysku. Po ustaleniu, gdzie plik ma zostać zapisany pojawi się okno postępu:


Tworzenie Obrazu Dysku - Wybór Katalogu z Obrazem


Tworzenie Obrazu Dysku - Okno Rozszerzone

Tak przygotowany obraz można potem otworzyć wieloma programami do odzyskiwania danych. Aby otworzyć plik obrazu w StrongRecovery wystarczy w oknie wyboru dysków kliknąć Otwórz -> Obraz:


Praca z Obrazem Dysku - Otwieranie Obrazu

Plik obrazu można również otworzyć w specjalnym programie do „montowania dysków”, jednym z takich programów jest OSFMount, który pozwala na montowanie pojedynczych partycji lub wielu partycji znajdujących się w obrazie dysku fizycznego. Operacja montowania polega na dodaniu do systemu dysków (wirtualnych) będących tymi z obrazu. Dzięki takiej operacji można swobodnie korzystać z dysków tak, jakby były fizycznie dostępne, a co za tym idzie można dyski takie otworzyć w przeglądarce Windows, mieć do nich ogólny dostęp z poziomu systemu.

Aby zamontować obraz w programie OSFMount, uruchamiamy go i klikamy na przycisk „Mount new…”:


OSFMount - otwieranie obrazu - 1

Pojawi nam się następujące okno:


OSFMount - otwieranie obrazu - 2

Plik obrazu dysku wybieramy klikając na przycisk „…” (Disk image file). Po wyborze pliku, klikamy przycisk "Next". Następnie, jeżeli w obrazie jest kilka partycji, będziemy mogli zdecydować, którą partycję chcemy zamontować lub wybrać opcję aby zamontować je wszystkie (mount entire image as virtual disk):


OSFMount - otwieranie obrazu - wybór zawartości obrazu

Po kliknięciu przycisku "Next" pojawi się okno z preferencjami, między innymi z opcją trybu dostępu do dysku (Read only drive):


OSFMount - otwieranie obrazu - preferencje

W opisanym przypadku mamy w obrazie 5 partycji (od 1 do 5). Po kliknięciu przycisku "Mount" nastąpi zamontowanie dysku(ów) wg przeprowadzonych ustawień, w programie pojawi się lista dostępnych dysków. W efekcie mamy zamontowane 5 partycji:


OSFMount - lista zamontowanych dysków


Zamontowane przez OSFMount dyski pod Windows


Reasumując, warto korzystać i pamiętać o obrazach dysków. Bardziej uniwersalne są obrazy nieskompresowane (*.IMG, *.DSK), gdyż takie obrazy będzie można otworzyć różnymi programami w zależności od potrzeb. Dzięki zamontowaniu dysku z obrazu, będziemy mogli się dostać do dysku w obrazie spod poziomu systemu, znaleźć jakieś pliki.

autor - awatar
Opublikowane przez
Maciej Drobiński

Programista oraz specjalista w zakresie odzyskiwania danych, autor oprogramowania StrongRecovery

Wypróbuj StrongRecovery za darmo. Odzyskaj 3 pliki o łącznym rozmiarze do 1 GB.