Slide1 background

StrongRecovery

Odzyskaj

Swoje dane

Pobierz StrongRecovery - Program do Odzyskiwania Danych

Odzyskiwanie danych z dysku, karty pamięci (SD, xD, CF, MS, MMC), pendrive'a lub innego nośnika...

Pobierz StrongRecovery...

Slide background

Pobierz StrongRecovery - Program do Odzyskiwania Danych

Odzyskaj swoje zdjęcia, filmy, dokumenty
lub inne ważne dla Ciebie pliki
w sposób skuteczny, łatwy i szybki

Pobierz StrongRecovery...

- Odzyskuj dane z różnych nośników

- Odzyskuj dane do których dostęp został odcięty

- Odzyskuj dane z dysku po formacie

- Odzyskuj dane z dysku, który przestał być widoczny (RAW)

- Odzyskuj dane przypadkowo utracone

Pobierz StrongRecovery...

Obraz dysku, tworzenie obrazu dysku oraz jego użycie / Jak stworzyć obraz dysku? Co można potem zrobić z takim obrazem?

Obraz dysku lub obraz nośnika, to wierna kopia danych dysku. Kopia taka jest najczęściej plikiem (plik obrazu / image file), może to być również wierna kopia wszystkich danych, które są zgrane na inny dysk / dysk docelowy (pojemność takiego dysku musi być przynajmniej równa pojemności dysku, którego kopię chcemy zrobić).

Tworzenie obrazu dysku w praktyce oznacza zgrywanie wszystkich bloków danych (sektorów) do tego obrazu. Obrazem dysku nie będzie skopiowanie wszystkich plików i katalogów na inny (pusty) dysk. Jeśli chce się zrobić wierną kopię dysku, powinno się zrobić właśnie obraz dysku. Można użyć w tym celu specjalnych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych (backups) lub programów do odzyskiwania danych.

Niektóre programy pozwalają na tworzenie obrazów o własnym formacie (skompresowane pliki kopii zapasowej / compressed backups) celem zmniejszenia ich rozmiaru. O ile taki obraz może być użyteczny pod kątem robienia kopii zapasowej i ewentualnego przywracania danych z tej kopii, to otworzenie takiego formatu w programie do odzyskiwania danych lub w innym programie może być już niemożliwe (format nie będzie obsługiwany). Kopie zapasowe, które są skompresowane dodatkowo niosą za sobą ryzyko niepowodzenia wykorzystania takich kopii w razie ich uszkodzenia. Jednym z takich formatów jest Acronis TrueImage. Pomocnym rozwiązaniem w przypadku uszkodzenia takiej kopii może być aplikacja MultiExtractor, którą można otworzyć obraz, celem przeskanowania jego zawartości (wszystko w trybie RAW).

StrongRecovery jest oprogramowaniem do odzyskiwania danych, które umożliwia zarówno tworzenie obrazów jak ich otwieranie / przetwarzanie. Obrazy tworzone w StrongRecovery są w postaci nieskompresowanej, obrazy takie są też określane jako „byte to byte image” (obraz bajt do bajtu).

Aby utworzyć obraz w StrongRecovery postępujemy w następujący sposób:


  1. Po uruchomieniu programu (w oknie wyboru dysku) szukamy dysk, którego obraz chcemy wykonać (może to być partycja lub dysk fizyczny / cały dysk twardy). Klikając prawym na dysk w menu podręcznym pojawia się nam opcja „utwórz obraz” (wybieramy ją):
  2. StrongRecovery - tworzenie obrazu dysku

  3. Teraz wystarczy wybrać lokalizację, do której ma zostać zapisany plik obrazu, program nadaje domyślną nazwę na podstawie danych o dysku. Po ustaleniu, gdzie plik ma zostać zapisany pojawi się okno postępu:
  4. Okno postępu podczas tworzenia obrazu dysku - StrongRecovery

Tak przygotowany obraz można potem otworzyć wieloma programami do odzyskiwania danych. Aby otworzyć plik obrazu w StrongRecovery wystarczy w oknie wyboru dysków kliknąć Otwórz -> Obraz:

StrongRecovery - tworzenie obrazu dysku

Plik obrazu można również otworzyć w specjalnym programie do „montowania dysków”, jednym z takich programów jest OSFMount, który pozwala na montowanie pojedynczych partycji lub wielu partycji znajdujących się w obrazie dysku fizycznego. Operacja montowania polega na dodaniu do systemu dysków (wirtualnych) będących tymi z obrazu. Dzięki takiej operacji można swobodnie korzystać z dysków tak, jakby były fizycznie dostępne, a co za tym idzie można dyski takie otworzyć w przeglądarce Windows, mieć do nich ogólny dostęp z poziomu systemu.

Aby zamontować obraz w programie OSFMount, uruchamiamy go i klikamy na „Mount new…”, pojawi nam się następujące okno:
OSFMount - opcje montowania obrazu

Plik obrazu dysku wybieramy klikając na przycisk „” (image file). Jeżeli w obrazie jest kilka partycji, będziemy mogli zdecydować, którą partycję chcemy zamontować lub wybrać opcję aby zamontować je wszystkie (Use entire image file):
OSFMount - lista partycji w wybranym obrazie

W opisanym przypadku mamy w obrazie 5 partycji (od 0 do 4), teraz klikając OK zatwierdzamy opcję "Use entire image file" (użyj całego obrazu), a potem w opcjach montowania w sekcji volume options "Mount all partitions". W efekcie mamy zamontowane 5 partycji:
OSFMount - lista zamontowanych partycji

Dyski F, G, H, I, J zamontowane z obrazu dzięki OSFMount

Reasumując, warto korzystać i pamiętać o obrazach dysków. Bardziej uniwersalne są obrazy nieskompresowane (*.IMG, *.DSK), gdyż takie obrazy będzie można otworzyć różnymi programami w zależności od potrzeb. Dzięki zamontowaniu dysku z obrazu, będziemy mogli się dostać do dysku w obrazie spod poziomu systemu, znaleźć jakieś pliki.