Polityka prywatności / Kwestie dotyczące danych osobowych, informacji o użytkowniku...

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest: StrongRecovery, Maciej Drobiński, Herbaciana 9, 09-400 Płock

Podczas zamówienia zbierane są następujące dane osobowe:

  1. Imię i nazwisko - podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby wystawić licencję imienną oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą
  2. Adres zamieszkania - jest potrzebny do weryfikacji użytkownika
  3. Nr telefonu (opcjonalnie) - do celów konaktowcyh, rozwiązywania ewentualnych problemów
  4. Adres email - poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia, dane aktywacyjne, możliwy jest kontakt z Tobą.


Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego, prześlij e - mail poprzez "kontakt" lub wyślij list polecony na adres: Herbaciana 9, 09-400 Płock.

Program w wersji licencjonowanej rejestruje czas uruchomienia programu oraz identyfikator maszyny (jego sumę kontrolną), suma kontrolna maszyny oraz zarejestrowany czas uruchomienia na tej maszynie, stanowią informacje, które są wykorzystywane do potencjalnej walki z piractwem (masowe umieszczanie nieautoryzowanych kopii - udostępnianie licencji poprzez internet).