Update / Version History Historia Wersji StrongRecovery

Kolejne edycje StongRecovery i jego nowe funkcje


4.6.9.5 2024-07-17
 • Dodany format INSV (Insta360 Panoramic Video) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików INSV w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format 360 (GoPro 360 VIdeo File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików 360 w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format 3G2 (3GPP2 Multimedia File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików 3G2 w woluminach FAT/EXFAT

4.6.8.0 2024-07-10
 • Dodany format EXR (OpenEXR / Academy Software Foundation Image) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików EXR w woluminach FAT/EXFAT

 • Zmiany w detekcji plików ADF (ARIS Document File) w Silniku Odzyskiwania RAW (detekcja rozmiaru)

4.6.7.0 2024-06-29
 • Zmiany w detekcji plików 3MF (3D manufacturing format) w Silniku Odzyskiwania RAW (lepsze wyniki)

 • Dodany format F3D (Fusion 360 Archive File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików F3D w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format GP (Guitar Pro Document) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików GP w woluminach FAT/EXFAT

4.6.6.0 2024-06-25
 • Dodany format HIP (Houdnini 3D Project File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików HIP w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format HIPNC (Houdnini 3D Apprentice File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików HIPNC w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format HIPLC (Houdnini 3D Indie Scene File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików HIPLC w woluminach FAT/EXFAT

 • Zmiany w Silniku RAW (OBSŁUGA PĘTLI)

4.6.5.0 2024-06-14
 • Dodany format ABC (Alembic File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików ABC w woluminach FAT/EXFAT

 • Nowy Certyfikat do Podpisywania Kodu (Certum/asseco) - Zaufany Wydawca

4.6.4.3 2024-06-13
 • Dodany format USD (Universal Scene Description / Pixar) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików USD w woluminach FAT/EXFAT

 • Wdrażanie nowego Certyfikatu do Podpisywania Kodu

4.6.3.4 2024-05-06
 • Dodane głębsze skanowanie systemowych wpisów plików FAT32

 • Dodany format DBF (dBASE Database File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików DBF w woluminach FAT/EXFAT

 • Zmiany optymalizacyjne w skanowaniu wpisów FAT32/EXFAT

4.6.2.1 2024-03-23
 • Poprawka w Silniku FAT (Detekcja Plików FAT32)

4.6.1.1 2023-11-04
 • Dodany format JEF (Janome NH10000 Sewing Machine Stitch file) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików JEF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format EMB (Wilcom Embroidery Design File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików EMB w woluminach FAT/EXFAT

4.6.0.0 2023-09-17
 • Więcej wyników w EXFAT (Ekstrakcja wpisów systemowych plików)

 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania Danych

4.5.2.0 2023-07-22
 • Dodany format WEBM (WebM Video) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików WEBM w woluminach FAT/EXFAT

 • Zmiany w analizach formatu MKV (Silnik Odzyskiwania RAW)

4.5.1.1 2023-03-08
 • Poprawka inicjalizacji skanowania (problem z zawieszaniem się programu podczas korzystania z zaawansowanych ustawień dysku)

4.5.0.0 2023-02-18
 • Dodana zasada dla firewalla (setup)

 • Dodane rozszerzone nazwy formatów (tylko gotowe)

4.4.9.0 2023-01-28
 • Drobne zmiany w GUI

4.4.8.0 2022-12-17
 • Poprawka "zwijanej grupy listy dysków" (problem uruchamiana na Windows XP)

4.4.7.0 2022-12-05
 • Poprawka w funkcji „Pomijanie duplikatów”

4.4.5.0 2022-09-27
 • Poprawka detekcji skasowanych plików w woluminach EXFAT

 • Dodany format AVIF (AV1 Image File Format) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików AVIF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików GPR w woluminach FAT/EXFAT

4.4.4.0 2022-07-30
 • Dodany format GPR (GoPro RAW) do Silnika Odzyskiwania RAW

4.4.3.0 2022-07-30
 • Dodany format BDC (Bridge Designer 2016) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików BDC w woluminach FAT/EXFAT

4.4.2.0 2022-06-02
 • Dodany format JZK (Druczek 365) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików JZK w woluminach FAT/EXFAT

4.4.1.0 2022-04-22
 • Zmiany w ANALIZACH DANYCH TEKSTOWYCH (więcej wyników)

 • Dodany format VCF/VCARD (Variant Call Format) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików VCF w woluminach FAT/EXFAT

4.4.0.0 2022-04-13
 • Dodany format GLB/GLTF (Graphics Language Transmission Format / glTF) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików GLB w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format PLIST (Podplik Projektu Logic Pro) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików PLIST w woluminach FAT/EXFAT

4.3.9.0 2022-02-07
 • Dodany format AUP3 (AudaCity 3 Project File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików AUP3 w woluminach FAT/EXFAT

4.3.8.0 2022-02-03
 • Dodany format AIFF (Audio Interchange File Format) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików AIFF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format AU (Sun Microsystems Sound File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików AU w woluminach FAT/EXFAT

4.3.7.0 2022-01-27
 • Dodana zwijana grupa listy dysków (zmiany w GUI)

4.3.6.0 2021-11-17
 • Dodany format SAVE (Far Cry Save File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików SAVE w woluminach FAT/EXFAT

4.3.5.0 2021-10-23
 • Nowy Certyfikat do podpisywania Kodu od Sectigo (zaufany wydawca)

 • Nowa obsługa błędu "Dysk jest pełny"

4.3.4.1 2021-09-22
 • Nowe Detekcje Odzyskiwania dla woluminów FAT32 (Karta SD, Pendrive)

 • Poprawka "Pustego Katalogu GŁÓWNEGO" dla woluminów FAT

4.3.3.0 2021-09-17
 • Ulepszono "Wyodrębnianie miniatury JPG" (teraz można wyodrębniać z wielu plików)

4.3.2.0 2021-09-05
 • Dodano "Wyodrębnianie miniatury JPG" (również z obrazu RAW)

 • Nowa kompilacja zabezpieczeń

4.3.1.3 2021-08-31
 • Nowa kompilacja zabezpieczeń

4.3.1.0 2021-07-03
 • Wsparcie dla podstawowych Plików Camtasia Studio

 • Dodany format TSCPROJ (Camtasia Studio Project File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików TSCPROJ w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików TREC w woluminach FAT/EXFAT

4.3.0.0 2021-06-25
 • Dodany format WEBP (Google WEBP Image File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików WEBP w woluminach FAT/EXFAT

4.2.9.0 2021-06-12
 • Dodana detekcja skasowanych plików TEX w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików XAR w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików STEP w woluminach FAT/EXFAT

4.2.8.0 2021-05-30
 • Poprawka linku prowadzącego do Facebook'a StrongRecovery

 • Inne drobne zmiany i poprawki

4.2.7.0 2021-05-25
 • Dodana detekcja skasowanych plików ODT w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ODS w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików LWS w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików SPS w woluminach FAT/EXFAT

4.2.6.0 2021-05-20
 • Dodana detekcja skasowanych plików PSPIMAGE w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ACE w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików NDW w woluminach FAT/EXFAT

4.2.5.0 2021-04-27
 • Dodana detekcja skasowanych plików TGA w woluminach FAT/EXFAT (NOWA DETEKCJA)

 • Dodana detekcja skasowanych plików CAB w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ICL w woluminach FAT/EXFAT

4.2.4.1 2021-04-13
 • Zmiany w Silniku Detekcji Plików dla FAT/EXFAT (PROBLEM DUPLIKATÓW)

 • Dodany format JP2 (JPEG 2000) do Silnika Odzyskiwania RAW (POPRAWKA BRAKU WYNIKÓW)

 • Dodana detekcja skasowanych plików JP2 w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ISO w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików 7Z w woluminach FAT/EXFAT

4.2.3.0 2021-03-29
 • Dodany format MUSX (Finale / MakeMusic Music Notation File) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików MUSX w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format PST (Outlook Personal Folders) do Silnika Odzyskiwania RAW (POPRAWKA BRAKU WYNIKÓW)

 • Dodana detekcja skasowanych plików PST w woluminach FAT/EXFAT

 • Zmiany w Silniku Detekcji Plików FAT/EXFAT (Zmiany optymalizacyjne)

4.2.2.0 2021-03-19
 • Ulepszenia w Silniku Detekcji Skasowanych Plików FAT32 (uniwersalny algorytm)

 • Dodana detekcja skasowanych plików INDD w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików INDT w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików PFX w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików DCU w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana nowa sygnatura DCU (Delphi Compiled Unit kompatybilna z Delphi 10.3) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Inne drobne poprawki

4.2.1.0 2021-03-17
 • Poprawka w silniku skanowania partycji (sprawdzanie dodatkowych informacji

 • Poprawka wykrywania stanu partycji FAT32

4.2.0.0 2021-03-14
 • Dodana detekcja skasowanych plików PFI w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików SKP w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików AI w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików EPS w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ACP w woluminach FAT/EXFAT

4.1.9.0 2021-03-07
 • Dodana detekcja skasowanych plików X3F w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików MRW w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików KST w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików FBK w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików OBSE w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików ESS w woluminach FAT/EXFAT

4.1.8.0 2021-02-27
 • Poprawka silnika detekcji skasowanych plików FAT (WIĘCEJ WYNIKÓW)

 • Dodana detekcja skasowanych plików DWG w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików FLAC w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodany format APE (Monkey's Audio) do Silnika Odzyskiwania RAW (POPRAWKA BRAKU WYNIKÓW)

 • Dodana detekcja skasowanych plików APE w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodanie dodatkowej informacji dotyczącej przywracania partycji przez menadżer szybkiego przywracania

4.1.7.0 2021-01-16
 • Dodany format AMR (Adaptive Multi-Rate audio codec file) do Silnika Odzyskiwania RAW (POPRAWKA BRAKU WYNIKÓW)

 • Dodany format RES (Windows Resource File) do Silnika Odzyskiwania RAW (POPRAWKA BRAKU WYNIKÓW)

 • Dodana detekcja skasowanych plików RES w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików LIB w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików PDB w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików LDF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików MDF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików KDB/KDBX w woluminach FAT/EXFAT

4.1.6.0 2020-12-17
 • Dodana detekcja skasowanych plików PHP w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików SVG w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików CS w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików VCPROJ w woluminach FAT/EXFAT

4.1.5.0 2020-12-04
 • Dodana detekcja skasowanych plików PSD w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików CDR w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików SVGZ w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików OBJ w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików MA w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików BLEND w woluminach FAT/EXFAT

4.1.4.0 2020-11-13
 • Aktualizacja języka tureckiego (aktualizacja tłumaczenia)

4.1.3.0 2020-11-05
 • Dodany format ADF (ARIS Document Format) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików ADF w woluminach FAT/EXFAT

 • Dodana detekcja skasowanych plików STL w woluminach FAT/EXFAT

4.1.0.0 2020-08-13
 • Dodany format CRM (Cinema RAW Light format) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików CRM w woluminach FAT/EXFAT

 • Wsparcie dla odzyskiwania plików RAW większych niż 4 GB (pliki do odzyskania+)

 • Poprawka w detekcji RAF w Silniku Odzyskiwania RAW

 • Poprawka w detekcji TIF w Silniku Odzyskiwania RAW

 • Dodana detekcja skasowanych plików MKV w woluminach FAT/EXFAT

 • Poprawka związana z wczytywaniem obrazów dysków

 • Zmiany w analizie MTS (Silnik Odzyskiwania RAW)

4.0.9.0 2020-07-10
 • Rozszerzone nazewnictwo plików FAT (zgadywanie pierwszej litery krótkiej nazwy FAT z kilku znanych nazw plików)

4.0.8.0 2020-07-03
 • Dodana detekcja skasowanych plików 3GP w FAT/EXFAT

4.0.7.0 2020-06-18
 • Zmiany w detekcji usuniętych plików FAT/EXFAT (Odzyskiwanie plików z karty SD, Pendrive'a)

4.0.6.0 2020-06-12
 • Zmiany w Silniku Odzyskiwania RAW

4.0.5.0 2020-06-04
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • XAR (XARA Vector File)

  • TEX (LaTeX Document)

4.0.4.0 2020-05-28
 • Dodana nowa Detekcja Partycji NTFS na poziomie skanowania dysku fizycznego (DEEP DETECT)

 • Poprawka w listowaniu partycji podczas inicjalizacji

4.0.3.0 2020-05-21
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania RAW (przepełnienie danych w MP4, MOV, MTS, MPG)

4.0.2.0 2020-05-14
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • DWF (Design Web Format)

  • VWX (Vectorworks Design File)

  • STEP (STEP 3D Model)

  • IGS (IGES / Initial Graphics Exchange Specification Drawing File)

4.0.1.0 2020-05-09
 • Ulepszenia w detekcji woluminów / parycji

 • Dodany format MA (Maya 3D Object File) do Silnika Odzyskiwania RAW

4.0.0.0 2020-05-05
 • Nowa Detekcja Woluminów NTFS (problemy związane z nadpisywaniem partycji)

 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • 3MF (3D Manufacturing Format)

  • STL (3D Printing Stereolithography)

  • SH3D (Sweet Home 3D)

 • Zmiany w analizie ZIP (Silnik Odzyskiwania RAW)


3.9.9.0 2020-04-22
 • Nazywanie plików JPG RAW na podstawie ich danych (Exif)

 • Dodany format WRL (VRML World) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Poprawka inicjalizacji skanowania NTFS

3.9.8.2 2020-04-17
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • KMZ (Google Earth Saved Working Session File)

  • X (DirectX 3D Object File)

  • CD (Cult3D 3D Object File)

  • DAE (COLLADA 3D Object File)

  • DXF (AutoCAD / CAD Data File Format)

3.9.7.0 2020-04-08
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • 3DS (Autodesk 3DS Max)

  • BLEND (Blender Foundation 3D Object File)

  • OBJ (Wavefront 3D Object File)

  • 3DM (Robert McNeel & Associates 3D Object File)

  • C4D (MAXON Computer / Cinema 4D - 3D Object File)

  • FBX (Kaydara 3D Object File / Blender FBX Exporter)

  • Szybsza analiza danych tekstowych (pliki tekstowe i inne pliki bazujące na danych tekstowych) w Silniku Odzyskiwania RAW

  • Poprawki w Silniku Odzyskiwania RAW (korekta cięcia danych lub ich pomijania)

3.9.6.2 2020-04-03
 • Dodany format RVT (Revit) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Optymalizacja Silnika Odzyskiwania RAW (szybsze rozpoznawanie nagłówka)

 • Poprawka analizy MTS w Silniku Odzyskiwania RAW (śledzenie strumienia)

 • Poprawka analizy KDBX w Silniku Odzyskiwania RAW (różne wersje plików)

 • Poprawka analizy PFX w Silniku Odzyskiwania RAW (różne typy plików)

 • Poprawka analizy RAR, ZIP i innych plików w Silniku Odzyskiwania RAW (ciągła analiza danych)

 • Inne poprawki, ulepszenia i zmiany optymalizacyjne w Silniku Odzyskiwania RAW

 • Naprawiono problem z ładowaniem sesji (nie można znaleźć dysku)

3.9.5.0 2020-03-14
 • Nadawanie nazw plikom surowym (RAW) na podstawie ich danych: HTML, VCPROJ, SLN, DSW, DSP

 • Poprawka w oknie postępu ładowania listy plików

 • Obsługa urządzeń odłączonych bądź zrywających połączenie podczas komunikacji


 • StrongRecovery - czekanie na urządzenie

 • Poprawka dla generowania miniatur w oknie podręcznym

 • Inne drobne poprawki i usprawnienia

3.9.4.0 2019-12-06

  StrongRecovery - czekanie na urządzenie


 • Nowe wsparcie dla tworzenia obrazów dysków uszkodzonych StrongRecovery - tworzenie obrazu dysku uszkodzonego z pomijaniem sektorów - algorytm SKIP x2

  • Algorytm pominięcia jednokrotnego

  • Algorytm pominięcia cyklicznego

  • Automatyczny algorytm pomijania "SKIP x2"

  • Log zdarzeń związanych z tworzeniem obrazu (możliwość zapisu i podglądu w TXT)

  • Monitorowanie ilości błędów odczytu oraz ilości danych pominiętych

  • Kontynuowanie obrazu z obcięciem danych nadmiarowych (doklejonych bez wyrównania)

 • Zmiany w GUI

  • Nowe okno tworzenia obrazu z opcjami pominięcia danych

  • Zastosowanie "gładkich" pasków postępu w niektórych miejscach

 • Poprawka w analizie RAW dla plików WAV (uwzględnianie WAV z podnagłówkiem " fmt", "bext" i z innymi podnagłówkami)

3.9.3.7 2019-09-26
 • Poprawki w "TWORZENIU OBRAZU"

  • Poprawka odświeżania, gdy zmienia się status podpiętych urządzeń (wyłączenie odświeżenia)

  • Poprawka w momencie, gdy dysk źródłowy został odłączony

  • Odświeżenie wyświetlania numeru sektora, gdy odczytywane są sektory uszkodzone (bad blocks)

 • DANE OBRAZU mogą być teraz kontynuowane w tym samym pliku

3.9.3.0 2019-02-21
 • Zoptymalizowane przetwarzanie grafiki

 • Poprawki w wyświetlaniu grafiki

 • Inne drobne poprawki

3.9.2.9 2018-09-24
 • Nowy model analizy zdjęć RAW (więcej wyników)

 • Szybsze przetwarzanie miniaturek

 • Nowa i szybsza przeglądarka zdjęć / miniaturek

 • Wyświetlanie zdjęć RAW

 • Zmiany w silniku RAW

 • Zmiany w UI

  • Podświetlanie ikon / przycisków na pasku statusu

  • Nowe ikony / przyciski w oknie przeglądarki (widok drzewa katalogowego, tryb wyświetlania przeglądarki)

3.9.1.1 2018-08-10
 • Nowe zasady dla różnych wersji oprogramowania

 • Drobne poprawki

3.9.0.0 2018-05-18
 • Poprawka w analizie RAW dla plików ZIP (poprawka związana z obcinaniem plików)

 • Zmiany w analizie RAW plików MPEG

 • Zmiany w analizie RAW plików MTS

 • Dodanie formatów SOLIDWORKS (SLDASM, SLDPRT) do analizy RAW

 • Dodanie formatu IronCAD (ICS) do analizy RAW

 • Dodanie formatu CAXA Draft (EXB) do analizy RAW

 • Dodanie foramtu TS (MPEG Transport Stream) do analizy RAW

 • Dodanie formatu MXF (Material Exchange Format) do analizy RAW

 • Drobne poprawki w interfejsie użytkownika

 • Inne poprawki

3.8.9.0 2018-03-13
 • Zmiany w interfejsie

 • Zmiany optymalizacyjne

 • Dodane nowe języki (ukraiński, rosyjski)

 • Inne drobne zmiany i poprawki

3.8.8.0 2017-11-24
 • Nowa metoda aktywacji (poprzez otwieranie pliku klucza / licencji)

 • Nowy interfejs instalatora

 • Ciche aktualizacje poprzednich wersji (bez informowania o szczegółach, dodane pewne cechy oraz wprowadzone zmiany)

3.8.6.0 2016-11-28
 • Poprawka opcji "ODZYSKAJ (POŁĄCZ PLIKI)"

3.8.5.0 2016-11-12
 • Zmiany w podręcznym wyświetlaniu miniaturek obrazów

 • Poprawka ścieżki generowanej automatycznie dla niektórych wirtualnych katalogów (wybór katalogu docelowego)

 • Poprawka wczytywania sesji z poziomu przeglądarki po przetworzeniu dysku fizycznego

 • Inne drobne usprawnienia i poprawki

3.8.4.0 2016-11-01
 • Dodanie formatu SKP (Skethcup Model) do analizy RAW

 • Dodanie formatu PFI (PhotoFiltre Image) do analizy RAW

 • Dodanie formatu PSPIMAGE (Paint Shop Pro Image) do analizy RAW

 • Optymalizacyjne zmiany pamięciowe w silniku RAW

3.8.3.0 2016-08-29
 • Poprawka analizy JPG (powielanie z początkiem DQT)

 • Poprawka analizy NDW (filtrowanie niechcianych danych)

 • Inne poprawki i usprawnienia

3.8.2.0 2016-07-09
 • Zmiany w silniku RAW (problem łączenia/dzielenia danych dla PDF, JPG, INDD)

 • Rozpoznawanie formatu IDML (Adobe Indesign Markup Language) w analizie RAW

 • Dodanie formatu NDW (Allplan Drawing File / Nemetschek A.G.) do analizy RAW

 • Filtrowanie niektórych tekstów (" /" - pomijanie danych PDF dla TXT)

3.8.1.0 2016-06-25
 • Poprawka w analizie 3GP w analizie RAW

 • Dodatkowe rozpoznawanie XML - "<xml" (bez "?")

 • Filtrowanie niektórych tekstów (oszczędzanie pamięci)

 • Dodanie formatów: LWO (LightWave Object), LWS (LightWave 3D Scene) do analizy RAW

 • Rozpoznawanie formatu XMP (Extensible Metadata Platform) w analizie RAW

 • Poprawka w kontrolce drzewka: Wyświetlanie węzłów foramtów

 • Poprawka w kontrolce drzewka: Rozwijanie głównego katalogu NTFS przy pierwszych wynikach

 • Poprawka w analizie obrazów TIFF/RAW w analizie RAW

3.8.0.0 2016-04-29
 • Szybsza analiza JPG w silniku RAW

 • Dodany język turecki

 • Drobne poprawki

3.7.9.0 2016-02-16
 • Ulepszona detekcja MP3 w analize RAW (ID3v2.4, wychwytywanie pierwszej klatki/frame'a)

 • Poprawka "niewidocznych" elementów/węzłów w drzewie dla plików do odzyskania+

3.7.8.0 2016-01-31
 • Szybsze tworzenie obrazu dysku / nośnika

 • Poprawka w odzyskiwaniu plików RAW (uszkodzona data plików / poprawka poprzedniej modyfikacji)

3.7.7.0 2015-11-26
 • Odzyskiwanie plików z datą (data modyfikacji)

 • Dodanie formatu CAB (Micorsoft Cabinet) do analizy RAW

 • Inne usprawnienia i poprawki

3.7.6.0 2015-10-06
 • Poprawki w przetwarzaniu systemu plików NTFS (rekordy NTFS)

 • Kilka innych drobnych poprawek

3.8.5.0 2016-11-12
3.7.5.0 2015-08-07
 • Zmiany w algorytmie korygującym rozmiar plików w analizie RAW (pliki do odzyskania+)

 • Zmiany w obsłudze dysków, w których nie znaleziono systemu plików FAT16 / FAT32

3.7.4.0 2015-07-21
 • Poprawki usprawniające program

3.7.3.0 2015-05-27
 • Dodanie formatu MAX (3DS MAX Scene) do analizy RAW

 • Zmiany w obsłudze plików ADOBE (PDF, AI - Adobe Illustrator) w analizie RAW

 • Zmiany w obsłudze formatów CDR (Corel Draw) w analizie RAW

 • Zmiany w wyszukiwaniu subpartycji (odrzucanie partycji o rozmiarach małych - partycji przeznaczonych do BOOT'owania)

3.7.2.0 2015-05-05
 • Możliwość montowania dysku NTFS z dowolnego sektora

 • Możliwość włączania/wyłączania analizy RAW (opcje dysku)

3.7.1.0 2015-04-21
 • Dodanie formatu MOV/QuickTime do analizy RAW

 • Zmiany w rozpoznawaniu formatu MP4 analizy RAW

3.7.0.0 2015-03-22
 • Nowy algorytm wyszukiwania dysków

 • Zmiany w wyszukiwaniu partycji

 • Inne poprawki i usprawnienia

3.6.4.0 2015-02-12
 • Zmiana sposobu raportowania błędów podczas odczytu

 • Zmiany w zbieraniu plików JPG po analizie RAW

 • Dodanie formatu KST do analizy RAW (kosztorysy Norma PRO)

 • Inne drobne poprawki

3.6.3.0 2015-01-22
 • Poprawka przeglądarki

 • Kilka innych poprawek

3.6.2.0 2015-01-15
 • Kilka poprawek

3.6.1.0 2015-01-13
 • Sprawdzanie nowej wersji - aktualizacje

 • Małe poprawki w interfejsie

3.6.0.0 2015-01-09
 • Nowy kompilator (optymalizacja)

3.5.2.0 2015-01-02
 • Drobne poprawki w GUI (interfejs)

 • Inne zmiany w aplikacji

3.5.1.0 2014-12-26
 • Nowy instalator/setup

3.5.0.0 2014-12-16
 • Zmiany w interfejsie/GUI (nowe ikony)

3.4.6.0 2014-12-07
 • Opcja w menu umożliwiająca łączenie plików (FILE JOIN), przydatna przy łączeniu formatów takich jak MPG, MTS (AVCHD)

3.4.5.0 2014-11-27
 • Dodanie formatu MTS/AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) do silnika RAW


AVCHD logo - dodany nowy format (AVCHD / MTS) do StrongRecovery
3.4.4.0 2014-11-15
 • Zmiany w modelu zabezpieczeń

 • Zmiany w kalkulacji ilości sektorów na klaster w NTFS

 • Zmiany w odświeżaniu drzewka katalogowego

3.4.3.0 2014-08-29
 • Wybiórcza selekcja formatów z "Plików do odzyskania +" w drzewie

 • Zmiana organizacji elementów drzewa oraz nowy kolor "Plików do odzyskania +" (zielony)

 • Drobne poprawki w silniku odzyskiwania danych

3.4.2.1 2014-08-28
 • Dodatkowe rozpoznawanie oraz bardziej szczegółowa analiza formatów aparatów cyfrowych RAW (pochodne TIF'ów):

  • SRF, SR2 (Sony)

  • MOS (Aptus, Mamiya)

  • NRW (Nikon Coolpix)

  • K25, DCR (Kodak)

3.4.2.0 2014-08-28
 • Rozpoznawanie oraz bardziej szczegółowa analiza formatów aparatów cyfrowych RAW (pochodne TIF'ów):

  • 3FR (Hasselblad)

  • ARW (Sony)

  • CR2, CRW (Canon)

  • DNG (Canon, Leica, Pentax, Ricoh i inne, również telefony komórkowe - np. Nokia Lumia)

  • ERF (Epson)

  • KDC (Kodak)

  • MEF (Mamiya)

  • MRW (Minolta)

  • NEF (Nikon)

  • ORF (Olympus)

  • PEF (Pentax)

  • RAF (Fuji)

  • RAW, RW2 (Panasonic)

  • SRW (Samsung)

  • X3F (Polaroid)

3.4.1.3 2014-08-20
 • Nowa wersja ewaluacyjna (3 pliki, 1 GB)

 • Poprawki językowe

 • poprawka obsługi EXFAT

3.4.0.0 2014-07-31
 • Dynamiczne odświeżanie DRZEWA NTFS

 • Zmiany optymalizacyjne w organizowaniu danych NTFS

 • Inne zmiany i poprawki w aplikacji

3.3.1.0 2014-06-02
 • Drobne zmiany w interfejsie (GUI)

 • Poprawki w obsłudze dysków fizycznych

 • Poprawki w zaciąganiu informacji o dyskach fizycznych

3.3.0.0 2014-05-30
 • Nowy interfejs (GUI)

 • Organizowanie Danych NTFS (duplikaty)

 • Modyfikacja funkcji wyszukiwania "po nazwie"

 • Zmiany w Analizie ZIP i jego formatów pochodnych

3.2.0.0 2014-05-24
 • Zmiany w modelu pliku sesji (oszczędzanie pamięci)

 • Zmiany w obsłudze pamięci (realokacja)

 • Częściowe filtrowanie wpisów NTFS (wyświetlanie)

 • Możliwość zapisu pliku obrazu dla ukrytych / uszkodzonych dysków

3.1.0.1 2014-05-16
 • Lepsza stabilność (poprawka ukrytych konfliktów pamięciowych)

3.1.0.0 2014-05-01
 • Zmiany w obsłudze pamięci (realokacja)

3.0.6.6 2014-04-30
 • Zmiany w obsłudze bloków pamięciowych

3.0.6.5 2014-04-17
 • Poprawki funkcji, kiedy trwa skanowanie w poszukiwaniu dysku/partycji

3.0.6.4 2014-04-11
 • Zmiany optymalizacyjne

3.0.6.3 2014-04-04
 • Dodane formaty FLAC, APE do Silnika Odzyskiwania RAW

3.0.6.2 2014-03-31
 • Drobne poprawki językowe

 • Zmiana w domyślnym filtrowaniu plików

3.0.6.1 2014-03-28
 • Szybszy algorytm analizy ZIP

3.0.6.0 2014-03-22
 • Możliwość zmiany kierunku skanowania po wczytaniu sesji

 • Zbieranie wpisów systemowych w trybie skanowania uszkodzonego woluminu

 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania FAT (FAT16/FAT12)

 • Odświeżanie listy dysków po dodaniu / usunięciu urządzenia

3.0.5.6 2014-03-01
 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania FAT (EXFAT)

3.0.5.5 2014-03-01
 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania FAT

3.0.5.4 2014-02-26
 • Dodany format PITy2013NG/PITy2012NG do Silnika Odzyskiwania RAW

3.0.5.3 2014-02-24
 • Poprawki w Podglądzie HEX

3.0.5.2 2014-02-22
 • Poprawki w przetwarzaniu obrazu dysku

3.0.5.1 2014-02-18
 • Poprawki aplikacji

3.0.5.0 2014-02-18
 • Zmiany w analizie JPG (RAW)

3.0.4.9 2014-02-17
 • Zmiany w zarządzaniu pamięcią

3.0.4.8 2014-02-17
 • Zmiany w wyszukiwaniu JPG (Analiza RAW)

3.0.4.7 2014-02-08
 • Zmiany w algorytmie skanowania

3.0.4.6 2014-02-05
 • Zmiany w algorytmie skanowania wstecznego

3.0.4.5 2014-01-29
 • Nowy model cenowy, nowa licencja (Lite, Minimalna)

3.0.4.3 2014-01-22
 • Poprawki w interfejsie (rysowanie przycisku)

3.0.4.2 2014-01-22
 • Poprawka w silniku odzyskiwania danych (skanowanie)

3.0.4.0 2014-01-12
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania RAW (Analiza JPG)

 • Poprawka dla dysków z nieznanym systemem plików (otwieranie)

3.0.3.0 2013-12-18
 • Dodany format AMR (Adaptive Multi-Rate) do Silnika Odzyskiwania RAW

3.0.2.1 2013-12-09
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania RAW (Analiza MPEG)

3.0.1.0 2013-10-28
 • Lepsze wsparcie dla zniszczonych dysków NTFS

 • Poprawki w silniku odzyskiwania EXFAT

 • Inne poprawki optymalizacyjne

3.0.0.1 2013-10-17
 • Dodany System Plików EXFAT

 • Zmiany w Analizach Detekcji Dysków

 • Dodana Funkcja "Odyzkaj+" (odzyskiwanie niektórych plików pofragmentowanych)

 • Poprawki poprzednich funkcji


2.9.7.4 2013-09-16
 • Dodane rozpoznawanie formatów tekstowych w Silniku Odzyskiwania RAW:

  • RTF (Rich Text Format)

  • SAV (Saved date file for SPSS)

  • SPS (SPSS source code file)

 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania Danych

2.9.7.3 2013-09-09
 • Poprawki w Silniku NTFS (utracone / ukryte dyski powyżej 2 GB - 8 sektorów na klaster)

 • Korekty w Silniku Odzyskiwania RAW ("Detekcja Utraconych Plików")

 • Zmiany w Realokacji Pamięci

 • Zmiany w ładowaniu sesji (nowy model sesji)

 • Blokowanie przechodzenia w tryb uśpienia, kiedy aplikacja jest uruchomiona

2.9.7.0 2013-04-19
 • Lepsza detekcja partycji

 • Szybsze i lepsze analizy wstępne

2.9.6.1 2013-03-25
 • Poprawka w Silniku Zrzucania Danych NTFS (wyrównanie rozmiaru)

2.9.6.0 2013-03-15
 • Wsparcie dla GPT (Tablica Partycji GUID)

 • Drobne poprawki w detekcji partycji

2.9.5.0 2013-02-22
 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania FAT

 • Blokowanie duplikatów plików (cienie plików NTFS)

 • Dodane formaty bazujące na XML do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • XPS (XML Paper Specification)

  • CONTACT (Windows Contacts)

 • Dodany format SVGZ do Silnika Odzyskiwania RAW

2.9.4.0 2013-02-13
 • Dodane nowa formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • ODT (OpenOffice Document)

  • ODS (OpenOffice Spreadsheet)

  • EPS (Encapsulated PostScript)

  • FLA (Adobe Flash Animation)

  • AI (Adobe Illustrator Artwork)

 • Zmiany w analizie PSD (Adobe Photoshop Document)

2.9.3.0 2012-11-18
 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania Danych NTFS (problem z "alternate data streams")

 • Inne poprawki usprawniające odzyskiwanie danych

2.9.2.0 2012-10-30
 • Optymalizacja użycia pamięci (nowy model realokacji pamięci)

 • Inne drobne poprawki

2.9.1.0 2012-12-09
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania RAW dla formatu JPG (przywracanie)

 • Lepsze rozpoznawanie dysków Windows® (z takim samym numerem seryjnym)

2.9.0.0 2012-12-01
 • Zmiana w modelu odzyskiwania danych NTFS

 • Zmiany w obsłudze pamięci

2.8.9.0 2012-09-10
 • Nowy model cenowy

 • Dodany nowy format do Silnika Odzyskiwania RAW: ARTX (Artisteer document)

 • Dodane rozpoznawanie formatów TEKSTOWYCH w Silniku Odzyskiwania RAW: CS (pliki źródłowe C#)

 • Zmiany w obsłudze pamięci

2.8.8.0 2012-08-31
 • Poprawki w interfejsie i Silniku Odzyskiwania Danych

2.8.7.0 2012-07-07
 • Nowy wygląd okna wyboru dysków

 • Przechowywanie ścieżek, gdzie były odzyskiwane dane

 • Wczytywanie sesji z okna przeglądarki

 • Poprawka wyświetlania miniaturek (przełączanie trybu)

2.8.6.0 2012-06-08
 • Poprawki w silnikach NTFS i FAT

2.8.5.0 2012-06-04
 • Poprawka realokacji pamięci

 • Korekta plików językowych i pomocy

2.8.4.0 2012-06-02
 • Nowy model sesji (ogromne dane)

2.8.3.0 2012-05-05
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania FAT

 • Zmiany optymalizacyjne

2.8.2.0 2012-04-02
 • Poprawka w Silniku Odzyskiwania RAW

 • Korekta języka hiszpańskiego (POMOC)

 • Poprawka w "edycji rozmiaru pliku" (FAT)

2.8.1.0 2012-04-02
 • Poprawka "zapisie wyników" podczas kończenia skanowania

 • Korekta języka hiszpańskiego (GUI)

2.8.0.0 2012-02-18
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • CR2 (Canon Digital Camera Raw Image Format)

  • DNG (Digital Negative)

 • Dodany nowy język: hiszpański

 • Podręczne wyświetlanie obrazu/zdjęcia (miniaturka)

 • Poprawki w interfejsie i Silniku Odzyskiwania RAW (analiza wiadomości e-mail - EML)

2.7.0.0 2012-08-16
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • KDB/KDBX (KeePass Password Database/Safe)

  • DCU (Delphi Compiled Unit)

  • MDF (Microsoft SQL Server master database)

  • LDF (Microsoft SQL Server log file)

  • PDB (Program Database)

  • LIB (Library)

  • HLP (Windows Help File)

  • RES (Resource file)

  • MP4 (MPEG-4 Part 14)

  • PFX (PKCS #12 Certificate File)


 • Dodane rozpoznawanie formatów tekstowych w Silniku Odzyskiwania RAW:

  • REG (Registry File)

  • BAT (DOS Batch File)

  • VCPROJ (Visual C++ Project File)

  • SLN (Visual Studio Solution File)

  • DSW (Visual C++ 6 Workspace File)

  • DSP (Visual C++ 6 Project)

  • C/CPP (C, C++ source file)

  • PAS (Object Pascal source file)

2.6.0.0 2011-06-24
 • Dodany nowy język: chiński (interfejs)

 • Optymalizacja skanowania w Silniku Odzyskiwania RAW (szybsze analizy)

 • Tryb wsteczny dla dysków

 • Nowy interfejs szukania zaawansowanego (data)

 • Inne drobne poprawki

2.5.0.0 2011-05-30
 • Dodane nowe formay do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • CDR (Corel Draw Image)

  • INDD (Adobe InDesign Document)

2.4.1.0 2011-05-10
 • Zmiana w inicjalizacji Biblioteki VMWare

 • Dodana nowa informacja dla użytkownika na starcie

2.4.0.0 2011-04-15
 • Dodane rozpoznawanie formatów TEKSTOWYCH w Silniku Odzyskiwania RAW: HTML, MHT, PHP

 • Dodane rozpoznawanie formatów TEKSTOWYCH bazujących na XML: XML, SVG, RDF, WSDL, PLIST, XIB

 • Dodane formaty w Silniku Odzyskiwania RAW: DWG (AutoCAD), LNK (Windows Link File)

 • Poprawka w analizach RAW DANYCH TEKSTOWYCH UNICODE (limit 1 kB)

 • Poprawka "zatrzymania na końcu" w Analizach RAW

2.3.0.0 2011-03-24
 • Lepsze zarządzanie pamięcią (optymalizacja)

 • Drobne poprawki w interfejsie

2.2.0.0 2011-03-11
 • Wsparcie dla dużego sektora dysku (większego od 512 bajtów - duże dyski)

 • Poprawki w "przygotowywaniu do odzyskiwania" w FAT

 • Drobne poprawki w interfejsie

2.1.0.0 2011-02-07
 • Dodane nowe języki: francuski, niemiecki

 • Lokalizacja i wsparcie "wszystkich języków w jednym"

 • Podgląd HEX plików (CTRL+H)

 • Modernizacja interfejsu

2.0.0.0 2010-12-14
 • Nowy model licencji z mniejszą ceną (Licencja Ograniczona Czasowo)

 • Szybkie przywracanie dysku (poprzez naprawę tablicy partycji, rekordu rozruchowego, bloków EPP)

 • Detekcja i Odzyskiwanie Partycji (odzyskiwanie utraconych partycji lub dysków logicznych)

 • Dodane formaty DBX, PST (baza danych e-mail Outlook) do Silnika Odzyskiwania RAW

 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania RAW (analiza MPG/MPEG/VOB)


1.2.0.0 2010-07-09
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • 7Z (7-Zip)

  • ACE (WinAce Archive File Format)

  • 3GP (3GPP file format / Third Generation Partnership Project)

  • MPG/VOB (MPEG / Moving Picture Experts Group)

  • DDS (DirectDraw Surface)

  • CHM (Compiled HTML Help File)

  • EML (E-Mail Message)

 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania Plików RAW (więcej wyników)

1.1.5.0 2010-06-30
 • Dodane otwieranie dysków fizycznych (tryb RAW)

 • Dodane otwieranie partycji innych niż NTFS, FAT

 • Detekcja partycji ext2/ext3/ReiserFS/Linux SWAP/HPFS

 • Otwieranie obrazów dysków fizycznych jest teraz możliwe

1.1.4.0 2010-06-28
 • Dodane otwieranie obrazów VMDK (obrazy dysków VMWare)

 • Poprawki w analizie JPG (Silnik Odzyskiwania Plików RAW)

1.1.3.0 2010-06-24
 • Dodane nowe formaty do Silnika Odzyskiwania RAW:

  • ISO (Disc Image File)

  • MKV (Matroska Video)

 • Poprawki w Silniku Odzyskiwania Plików RAW (więcej wyników)

1.1.0.0 2010-04-16
 • Wczytywanie plików sesji (na ten moment tylko partycje)

 • Zmiany w silniku wyświetlania miniaturek

1.0.0.0 2010-03-08
 • Pierwsza oficjalna wersjaWypróbuj StrongRecovery za darmo. Odzyskaj 3 pliki o łącznym rozmiarze do 1 GB.