StrongRecovery

Odzyskaj utracone dane w większości przypadków!

Jedyne w swoim rodzaju oprogramowanie,
które może uratować Ci życie, gdy straciłeś ważny plik!

  • Wersja Testowa

  • 3 pliki na próbę

  • o rozmiarze do 1 GB

Pobierz StrongRecovery - Program do Odzyskiwania Danych
Stan Dysku - Sprawdzanie

Jak sprawdzić stan Dysku

Sprawdzanie stanu dysku przy użyciu narzędzi diagnostycznych (skanowanie powierzchni, S.M.A.R.T)


Aby ocenić stan dysku lub zbadać jego powierzchnię pod kątem uszkodzeń bloków, można użyć następujących narzędzi:

  • CrystalDiskInfo
  • HDDScan
  • HD Tune (darmowa wersja do pobrania tutaj)


CrystalDiskInfo


Sprawdzanie stanu dysku - CrystalDiskInfo

Pierwszy z nich (CrystalDiskInfo) jest jednym z najpopularniejszych programów do odczytu danych S.M.A.R.T (system monitorowania i powiadamiania o błędach działania twardego dysku). Dzięki CrystalDiskInfo i odczycie danych S.M.A.R.T możemy od razu zobaczyć czy coś jest nie tak z naszym dyskiem. Program posiada ogólną ocenę dysku określoną jako „stan”, ocena ta jest dodatkowo uzupełniana informacją w postaci wartości procentowej (100% = stan „dobry”). W celu szczegółowego sprawdzenia stanu dysku odczytujemy dostępne wartości kolejnych atrybutów S.M.A.R.T. Fachowe podejście nakazuje zmienić nazewnictwo na anglojęzyczne. Z menu wybieramy Język (Language) i zaznaczamy opcję "Dane S.M.A.R.T. po angielsku". Należy mieć na uwadze, że domyślnie wartości poszczególnych atrybutów S.M.A.R.T wyrażane są szesnastkowo (HEX). By przejść na system dziesiętny wybieramy z menu: Function (Funkcje) -> Advanced Feature (Funkcje zaawansowane) -> Raw Values (Wartość Raw) -> 10 [DEC].


Tabela atrybutów S.M.A.R.T


IDHEXNazwa atrybutuOpisKrytycznyLepiej
0101Raw Read Error RateAtrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
UWAGA: Dyski SEAGATE nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T.
TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
0202Throughput PerformanceŁączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest większa
0303Spin Up TimeŚredni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
0404Start/Stop Mount
(Number of spin-up times)
Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.Nie
0505Reallocated Sectors CountIlość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
0606Read Channel MarginRezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.Nie
0707Seek Error RateCzęstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
0808Seek Time PerformancePrzeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest większa
0909Power-On HoursIlość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
100ASpin Retry Count
(Spin-up retries)
Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
110BRecalibration RetriesAtrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
120CDevice Power Cycle Mount
(Start/stop count)
Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.Nie
130DSoft Read Error RateJest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
184B8End-to-End ErrorTen atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
185B9Head StabilityStabilizacja głowicy. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.Nie
186BAInduced Op-Vibration DetectionDetekcja wzrostu wibracji indukcyjnych. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.Nie
187BBReported UNC ErrorIlość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
188BCCommand TimeoutIlość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
189BDHigh Fly WritesTechnologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
190BEAirflow TemperatureW dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
UWAGA: Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100.
NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
191BFG-sense error rateCzęstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
192BEPower-off retract countIlość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
193C1Load/Unload Cycle CountIlość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
194C2HDA TemperatureTemperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (oC).NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
195C3Hardware ECC RecoveredCzęstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest większa
196C4Reallocation Event CountIlość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
197C5Current Pending Sector CountBieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
198C6Uncorrectable Sector Mount
(Offline scan UNC sectors)
Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
199C7UltraDMA CRC Error CountŁączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
200C8Write Error Rate
(Multi Zone Error Rate)
Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
201C9Off-track errors MountKrytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)TakLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
202CAData Address Mark errorsLiczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
203CBRun Out CancelLiczba błędów ECC NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
204CCSoft ECC CorrectionLiczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
205CDThermal Asperity Rate (TAR)Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturąNieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
206CEFlying HeightWysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)Nie
207CFSpin High CurrentIlość energii (prąd rozruchowy) potrzebna do rozkręcenia dysku.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
208D0Spin BuzzLiczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym.)Nie
209D1Offline Seek PerformanceOkreślenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offlineNie
211D3Vibration During WriteWibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).Nie
212D4Shock During WriteWstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).Nie
220DCDisk ShiftPrzesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
221DDG-Sense Error RateIlość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
222DELoaded HoursCzas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora.Nie
223DFLoad/Unload Retry CountCzas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.Nie
224E0Load FrictionOpór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
225E1Load/Unload Cycle CountŁączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
226E2Load 'In'-timeCałkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)Nie
227E3Torque Amplification CountIlość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
228E4Power-Off Retract CycleIlość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
230E6GMR Head AmplitudeAmplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.Nie
231E7TemperatureTemperatura DyskuNieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
240F0Head Flying HoursCzas w jakim głowica jest pozycjonowana.Nie
241F1Total LBA-s WrittenCałkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)Nie
242F2Total LBA-s ReadCałkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)Nie
250FARead Error Retry RateCzęstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.NieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejsza
254FEFree Fall ProtectionIlość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. PatentNieLepiej jak wartość tego atrybutu jest mniejszaHDDScan

Sprawdzanie stanu dysku - HDDScan

HDDScan jest narzędziem służącym do diagnostyki dysków twardych lub innych nośników danych. Dzięki niemu sprawdzimy wspomniane urządzenia pod kątem występowania błędów (uszkodzonych bloków / bad blocks), odczytamy również atrybuty S.M.A.R.T. Program posiada możliwość pracy w trybie zadaniowym (tasks), co umożliwia wykonanie szeregu testów na kilku wybranych kolejno nośnikach.HD Tune


Sprawdzanie stanu dysku - HD Tune

HD Tune to obecnie bardzo popularne, łatwe w obsłudze narzędzie, dzięki któremu możemy sprawdzić powierzchnię dysku, przeprowadzić tzw. „benchmark” (test szybkości) lub sprawdzić parametry związane z kondycją dysku poprzez dane S.M.A.R.T (zakładka „Health”). Darmowa wersja (2.55) do pobrania tutaj.

autor - awatar
Opublikowane przez
Maciej Drobiński

Programista oraz specjalista w zakresie odzyskiwania danych, autor oprogramowania StrongRecovery

Wypróbuj StrongRecovery za darmo. Odzyskaj 3 pliki o łącznym rozmiarze do 1 GB.